Loader
Categoría
#interiores, #reforma, #rehabilitación, #residencial
Tags
interiores, reforma, rehabilitación, residencial
Sobre este proxecto
Ano:2010
Localización:Cambados
Colaboradores:Eva Serén Charlín, aparelladora
Promotor:Autopromoción privada
Constructora:Revoltamar, S.L.
Materiais:SATE, forxado madeira laminada, cuberta metálica
Fotografía:Karlos Abal
Descrición/Descripción:

Limpeza e orde. Eliminar o que sobra, o que desvirtúa. Limpar o que queremos conservar. Mellorar a envolvente térmica, e deste xeito a calidade de vida das persoas, que a vivenda lles abrigue e lles sirva. O resultado é unha vivenda noble, digna e discreta, que convive en harmonía có casco histórico que a rodea.