A LAXE

by Paula Alfonso

Unha casa no campo para unha parella.

Un programa sinxelo, un fogar no que poder desfrutar da tranquilidade, que mira cara dentro da parcela.

A distribución en L permite organizar as zonas de día e as zonas de noite, articuladas mediante o recibidor. Os cuartos húmidos se manteñen de costas ao resto da parcela, permitindo que as estancias de cociña, salón-comedor, despacho e dormitorio principal se relacionen co xardín.

A volumetría resulta nunca única cuberta a cuatro augas, de tella sobre estrutura de madeira, que descansa nos muros de carga de termoarxila. O acceso e o garaxe, na fachada principal, forman un xogo compositivo co que buscamos limpeza e o mínimo impacto visual en relación coa Capela do Nazareno e a súa contorna. Escollemos o uso de aerotermia, paneis fotovoltaicos e ventilación con recuperador de calor con apoio da cheminea como sistemas de xeración de enerxía e abastecemento, garantindo unhas condicións óptimas de confort.

Resulta, deste xeito, unha proposta moi tradicional expresada nunha linguaxe mais actual.

Comparte: