CASATATASA

by Paula Alfonso

Intervir no patrimonio existente esixe sempre un esforzo extra. REmirar, REbuscar, REpensar, Reinterpretar.

Volver, unha e mil veces, ata que a proposta supoña unha harmonía do respecto ao patrimonio edificado e as arelas dos novos habitantes, que neste caso non só invisten nun ben patrimonial, tamén no seu fogar.

Comparte: