COLMADO

by Paula Alfonso

Rehabilitación dunha pequena edificación, de máis de cen anos de antigüidade, sita na rúa de maior comercio de O Grove.

A edificación principal, orixinalmente unha casiña en pedra de baixo e faiado, estivo alugada nos últimos anos para uso comercial, con reformas non moi afortunadas. Os donos querían establecer un negocio de venta de viños e diversos produtos gourmet. Por un lado, temos na cabeza a visión dos colmados portugueses (colmados, tendas de coloniais ou ultramarinos, toman o seu nome do conxunto de importacións comestibles traídas de ultramar das antigas colonias españolas), repletos de produtos ata doblar as baldas. Tamén tiñamos presente Nova Iork, que está nas retinas de todos os emigrantes de O Grove, que fixeron o seu fogar na Rúa 14 de Manhattan, tamén coñecida como “little Spain” e que deu nome popular á rúa á que hoxe da fronte este comercio: A Catorse.

Esta parcela ten menos de seis metros de ancho, contando co estreito corredor de paso, entre a casa e a propiedade veciña, que conduce á traseira da parcela, onde atopamos un par de anexos destinados a almacén e o que no seu día foi unha carpintaría. A parcela continúa cunha horta en varias alturas, con currais e algunha árbore, pero o fondo edificable en solo urbano párase nos 14 m. Queremos manter a memoria do lugar, que se saiba e se coñeza a súa historia. Pero a vivenda en pedra, duns 35 m2, resulta algo pequena para o que se pretende, así que engadimos ao proxecto a zona de corredor e o patio traseiro.

A solución espacial atopámola ao superpoñer o novo volume edificatorio á edificación preexistente. Todos os espazos se comunican visual e espacialmente, aliviando cun certo orde o exceso de exhibicionismo de mercadoría.

O deseño do mobiliario e a iluminación cobran especial importancia neste proxecto. Deseñamos unha estantaría para cada produto, tendo en conta o que se vai a exhibir, como se vai a situar e como se vai a iluminar. O espazo resulta un pouco denso, entre o predominio do RAL7016 e a nudez dos materiais, o que contrasta coa potencia visual do produto, que destaca iluminado con focos directos de luz cálida.

Comparte: