EIRA

by Paula Alfonso

Eira de Asorei é o nome elixido pola adega “Terra de Asorei” para o seu proxecto máis persoal de enoturismo. Debido ao incremento en exportacións, precisan dun espazo onde almacenar botellas listas para despachar, previo etiquetado.

Coma sempre, de punto de partida intentamos non só integrar a edificación na contorna, senón facer tamén un uso responsable dos consumos enerxéticos precisos, que toman moita relevancia neste proxecto posto que as condicións de conservación do viño embotellado son unha prioridade.

Apostamos por unha construción liviá, que permita unha cimentación moi superficial. Unha serie de estruturas porticadas de madeira, altas para permitir o almacenamento en altura, que sirvan de sustento a pranchas prefabricadas de taboleiros de madeira con illamento intermedio. Rematamos toda a envolvente cunha fachada ventilada de táboas de madeira, que irán agrisando co paso do tempo.

Colocamos un sistema de renovación de aire con recuperador de calor. Consideramos que o aporte extra de illamento, a escaseza de ocos e de iluminación natural, e esta instalación de renovación de aire, permitirá almacenar as botellas de viño sen precisar dun aporte extra de climatización.

Para complementar a obra colocamos paneis fotovoltaicos en cuberta, que cubran tanto as necesidades eléctricas desta nova edificación (que pretendemos sexan moi baixas), como parte do consumo eléctrico dos outros edificios da adega.

Comparte: