Ás veces o urxente minimiza ó importante. Nesta actuación o urxente era eliminar os riscos duns aplacados a punto de darnos un desgusto. Entre o urxente e o importante estaba frear o deterioro das condicións de salubridade da edificación.

O importante era combinar estas premisas, mellorando a eficiencia enerxética do edificio e o seu aspecto, dignificando a construción e preparándoa para o segundo asalto, que agardamos xa sen presa.