Os condicionantes de partida neste proxecto supoñen todo un reto de encaixe. A parcela, de apenas 5 metros de cruxía e 75 metros de fondo se sitúa entre dúas edificacións bastante elevadas, cuns acabados medianeiros moi representativos do chamado feísmo.
O programa de vivenda se realiza en planta alta, buscando a luz e as ventilacións cruzadas. A planta baixa se deixa como paso para traballar a parte traseira da parcela, que é cultivable, edificando unha pequena tira necesaria para colocar a escaleira de subida e certos servizos complementarios á vivenda.
Acadamos unha calificación enerxética A grazas a importancia do illamento (espesores e colocación) e dos sistemas de produción de enerxía. Isto, que en proxecto e obra, non supón un incremento do orzamento de execución, tradúcese nun importante aforro de cara ó futuro.