V3

by Paula Alfonso

Optamos nesta obra por un proxecto accesible na súa totalidade, de proporcións amables e de alta eficiencia enerxética, para minimizar o consumo.

A construción deste proxecto podería resumirse no deseño das carpintarías. Os clientes buscaban un gran escaparate a sur, para desfrutar das espectaculares vistas da ría. Colocamos uns grandes vidros dobres con control solar, fixos, a modo de muro cortina, colgados dunha carpintería interior de madeira, que coa súa forma recolle os acabados camuflándose co interior, transformando o oco do vidro en superficie útil e conseguindo unha luz relaxante. O retranqueo da planta baixa reduce a incidencia do sol e a celosía de madeira tamiza a luz sobre os vidros.

O momento no que chega a madeira á obra é emocionante. Deseñar os encontros, ancoraxes, remates, tratamentos e acabados. Neste caso eliximos unha madeira acetilada, adecuada para exteriores neste tipo de ambientes agresivos. O acabado é durable e resistente, e a cor harmoniza co resto do edificio. Ancoramos as celosias a unhas vigas superiores, de fácil desmontaxe para mantemento, e separámolas do chan de tal xeito que non chegan a tocar a superficie de pedras sobre canal de auga.

As intalacións desta obra son complexas. Un sillón dental ten o seu propio sistema de electricidade, auga, iluminación, datos, saneamento, ósmosis, aspiración, raios x, etc. Para conseguir a calidade do aire necesaria foi preciso, ademais do aire acondicionado, un sistema de renovación.

Confirmo o que xa sabiamos, que canto máis sinxelo parece un resultado, máis costou chegar a el. Penso que o esforzo paga a pena se é para acadar unha arquitectura limpa, sa, humana e amable.

Comparte: