VIÑAS NOVAS

by Paula Alfonso

Das antigas edificacións unicamente quedan os muros, a medio derrubar, a traza do que foi. Sobre eles unha nova vida.

Salvamos o que podemos e, a partir diso, organizamos un novo programa. Os propietarios queren rehabilitar un dos volumes como vivenda e recuperar o resto como un lugar de celebracións.

A volumetría respecta as marcas do pasado, os perímetros e as alturas. Os muros de pedra vistos e as cubertas de tella a dúas augas. A nova estrutura de madeira, os interiores ben illados e tratados para lograr o maior confort co apoio dos novos sistemas de instalacións para ventilación e climatización.

Co tratamento dos espazos exteriores buscamos unha conexión accesible en toda a planta baixa da parcela. Con novos muros de pedra xeramos un xogo de ramplas e escaleiras que permiten a creación de distintos espazos de estar. A vexetación complementa o deseño convertendo o conxunto nun equilibrio de usos e funcións que convive co respecto ao patrimonio.

Comparte: