ZARAGOZANO

by Paula Alfonso

Atopámonos cun marabilloso piso de 186 m2 construídos fai xa 45 anos, nunha quinta planta con catro fachadas ao centro de Cambados e a primeirísima liña do mar. O obxectivo é conseguir potenciar o moito que xa temos, pero que se atopa agochado tras unha excesiva compartimentación.

A premisa neste caso é organizar o programa para aproveitar as orientacións, conseguindo unha continuidade visual mediante vistas cruzadas.

Para isto logramos distribuir as estancias en torno a un percorrido circular atendendo ao seu maior ou menor grado de privacidade. Así, dende cada punto podemos ver a fachada oposta a través da estancia seguinte. Un gran espazo de vida que abrangue todo o trazado do sol: cociña e almorzo ao amencer e mediodía, o salón á luz da tarde e o despacho ao solpor. O deseño das portas interiores, distintas e a medida, foi un punto clave para conseguir redebuxar e confundir límites, gradando a intimidade segundo o lugar e o momento, acorde á flexibilidade dos espazos.

O núcleo central de instalacións comúns do edificio individualízase a través da separación física co teito, e do uso do ladrillo visto en contraste coas superficies circundantes.

A complicidade e confianza dos clientes permitiu un xogo desenfadado co uso dos materiais de forma mais espida fuxindo do exceso decorativo para dar protagonismo aos materiais na procura dun aspecto industrial e moi limpo: o formigón da estrutura preexistente, o ladrillo visto e instalacións á vista, alicatados degradados de gran formato, detalles en cobres e latón para ferraxes e, como non, a madeira en elementos como a galería da cociña.

Comparte: