Loader

O ESTUDIO

Paula Alfonso ArquitecturaCambados 2007

Paula Alfonso arquitectura arranca en Cambados no ano 2007, combinando o exercicio da profesión coa constante actualización das novidades desta profesión, acumulando máis de mil horas de formación complementaria, relacionada coa rehabilitación, a inspección técnica de edificios, a arquitectura bioclimática, o planeamento e vivenda social, a formación como perito xudicial, os delitos ambientais, as certificacións enerxéticas,…

A actividade do estudio céntrase no ámbito residencial, tanto vivenda unifamiliar como colectiva, acondicionamento e decoración de interiores, deseño de mobiliario, obra nova ou rehabilitación, entendendo ésta con un enfoque amplio, que abrangue dende a renovación do patrimonio histórico ata a renovación de bloques de vivendas para mellorar a súa eficiencia enerxética, permitindo alongar a súa vida útil mediante a adaptación ás novas calidades de confort esixidas nestes tempos.

Creo nunha concepción alegre do patrimonio arquitectónico, sendo imprescindible para o seu empoderamento ante a sociedade que se convirta nun elemento con vida, modificable e adaptable. Ademáis, o enfoque pluridisciplinar da miña formación me permite combinar edificación e obra con outros aspectos máis burocráticos da profesión, como poden ser a realización de certificados (de eficiencia enerxética, de antigüidade, de legalizacións, correccións catastrais,…) ou informes (técnicos, de deficiencias en edificación, xudiciais, periciais,…)

QUEN SON

Paula AlfonsoCambados 1978

 • Arquitecta no 2005 tras cursar estudios na ETSAC de A Coruña, no Politécnico de Milano e na ETSEIA de Segovia.
 • Colexiada 3366 dende o ano 2006.
 • Colaboradora en varios estudios de arquitectura, 2003-2006.
 • Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación na USC, 2007-2008.
 • Arquitecta e asesora nos concellos de Ribadavia e Corcubión, 2008-2009.
 • Mediadora en asuntos civís e mercantís, 2014.

ONDE ESTOU

Atópame enCambados

R/ Carballeira, 15, Baixo A
36630 | Cambados
(Pontevedra)
info@paulaalfonso.com
arquitectura@paulaalfonso.com
695 771 940 | 986 520 066

Paula Alfonso ArquitecturaCambados 2007

Paula Alfonso arquitectura arranca en Cambados no ano 2007, combinando o exercicio da profesión coa constante actualización das novidades desta profesión, acumulando máis de mil horas de formación complementaria, relacionada coa rehabilitación, a inspección técnica de edificios, a arquitectura bioclimática, o planeamento e vivenda social, a formación como perito xudicial, os delitos ambientais, as certificacións enerxéticas,…

A actividade do estudio céntrase no ámbito residencial, tanto vivenda unifamiliar como colectiva, acondicionamento e decoración de interiores, deseño de mobiliario, obra nova ou rehabilitación, entendendo ésta con un enfoque amplio, que abrangue dende a renovación do patrimonio histórico ata a renovación de bloques de vivendas para mellorar a súa eficiencia enerxética, permitindo alongar a súa vida útil mediante a adaptación ás novas calidades de confort esixidas nestes tempos.

Creo nunha concepción alegre do patrimonio arquitectónico, sendo imprescindible para o seu empoderamento ante a sociedade que se convirta nun elemento con vida, modificable e adaptable. Ademáis, o enfoque pluridisciplinar da miña formación me permite combinar edificación e obra con outros aspectos máis burocráticos da profesión, como poden ser a realización de certificados (de eficiencia enerxética, de antigüidade, de legalizacións, correccións catastrais,…) ou informes (técnicos, de deficiencias en edificación, xudiciais, periciais,…)

Paula AlfonsoCambados 1978

 • Arquitecta no 2005 tras cursar estudios na ETSAC de A Coruña, no Politécnico de Milano e na ETSEIA de Segovia.
 • Colexiada 3366 dende o ano 2006.
 • Colaboradora en varios estudios de arquitectura, 2003-2006.
 • Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación na USC, 2007-2008.
 • Arquitecta e asesora nos concellos de Ribadavia e Corcubión, 2008-2009.
 • Mediadora en asuntos civís e mercantís, 2014.

Atópame enCambados

R/ Carballeira, 15, Baixo A
36630 | Cambados
(Pontevedra)
info@paulaalfonso.com
arquitectura@paulaalfonso.com
695 771 940 | 986 520 066

 • All
 • #comercial
 • #equipamento
 • #interiores
 • #obra nova
 • #outras
 • #reforma
 • #rehabilitación
 • #residencial
 • #sanitario
 • #mobiliario

CONTACTO

R/ Carballeira, 15, Bxo. A
36630 | Cambados
(Pontevedra)

info@paulaalfonso.com
arquitectura@paulaalfonso.com

Ir ao facebook de Paula

Ir ao instagram de Paula