O ESTUDIO

Paula Alfonso Arquitectura

Cambados 2007

Paula Alfonso arquitectura arranca en Cambados no ano 2007, combinando o exercicio da profesión coa constante actualización das novidades desta profesión, acumulando máis de mil horas de formación complementaria, relacionada coa rehabilitación, a inspección técnica de edificios, a arquitectura bioclimática, o planeamento e vivenda social, a formación como perito xudicial, os delitos ambientais, as certificacións enerxéticas,…

A actividade do estudio céntrase no ámbito residencial, tanto vivenda unifamiliar como colectiva, acondicionamento e decoración de interiores, deseño de mobiliario, obra nova ou rehabilitación, entendendo ésta con un enfoque amplio, que abrangue dende a renovación do patrimonio histórico ata a renovación de bloques de vivendas para mellorar a súa eficiencia enerxética, permitindo alongar a súa vida útil mediante a adaptación ás novas calidades de confort esixidas nestes tempos.

Creo nunha concepción alegre do patrimonio arquitectónico, sendo imprescindible para o seu empoderamento ante a sociedade que se convirta nun elemento con vida, modificable e adaptable. Ademáis, o enfoque pluridisciplinar da miña formación me permite combinar edificación e obra con outros aspectos máis burocráticos da profesión, como poden ser a realización de certificados (de eficiencia enerxética, de antigüidade, de legalizacións, correccións catastrais,…) ou informes (técnicos, de deficiencias en edificación, xudiciais, periciais,…)

Arquitecta fundadora.

Licenciada en arquitectura en 2005 cursou os seus estudos entre Coruña, Milano e Segovia. Máster en Renovación Urbana e Rehabilitación. Colexiada 3366 dende o ano 2006.

Arquitecto.

Arquitecto.
Graduado en arquitectura en 2020 cursou os seus estudos en Coruña.
Especialista en cálculo de estruturas.

Arquitecta.

Arquitecta.
Graduada en arquitectura en 2019 cursou os seus estudos entre Coruña e CDMX.
Máster en arquitectura e BIM.

Atópanos en

Cambados

Rúa Carreira, 41
36630 | Cambados
(Pontevedra)

Comparte: