GUISASOLA

by Paula Alfonso

Os propietarios buscan unha edificación para rehabilitar, para construír un fogar no que poder reunir a unha gran familia.

Tras analizar varias propiedades, demos con este pazo catalogado: unha extensa e soleada parcela, antigamente adicada a unidade de cultivo vitivinícola, cunha gran edificación central e varios anexos. Esta opción era perfecta para cubrir as necesidades dos clientes, que pretendían darlle nova vida ao conxunto edificatorio propoñendo á volta á unidade de explotación, constituíndo unha agrupación sostible de recursos e consumos.

O longo e tedioso proceso de autorizacións sectoriais e traballos previos, de argumentación e documentación e de confrontar administracións con intereses cruzados, afortunadamente non desanimou en ningún momento ós propietarios. Sabían que para acadar o resultado esperado era necesario armarse de paciencia e tesón, xuntar esforzos e ser razoables.

Cando a topamos, motos dos anexos estaban completamente deteriorados e a edificación principal moi desvirtuada, cunha serie de actuacións inconclusas moi cuestionables, e outras xa rematadas pero executadas con pouco mimo, mol desafortunadas e mais ostentosas que elegantes. Era intención dos clientes adecuar estes inmobles a condicións aptas para accesibilidade, habitabilidade e confort, pensando as solucións dende unha óptica sostible e medioambientalmente ecolóxica.

No proxecto reorganizamos os espazos interiores modificando as comunicacións para agrupar as zonas húmidas e prestamos especial atención a cada detalle construtivo que permita solucionar cada mal encontro. As edificacións estarán moi ben illadas, contarán con carpintarías de madeira e dotarémolas de instalacións xeotérmica e fotovoltaica.

O conxunto funcionará de maneira flexible, sempre reducindo o posible o mantemento e consumindo os mínimos recursos enerxéticos, adaptándose ás necesidades familiares en cada momento.

Comparte: