DESPACHO

by Paula Alfonso

Pasamos o 80% do noso tempo en espazos pechados, polo que a calidade dos ambientes construídos ten unha incidencia real na nosa saúde física e mental. O habitar diario dos nosos fogares e lugares de traballo, o seu grao de humanización e a súa capacidade de proporcionarnos refuxio, inflúen de xeito determinante no noso benestar. É por isto que, egoistamente se así o queredes, puxemos todo o noso empeño en acadar para este despacho uns estándares de “arquitectura sá” que sabiamos que resultaría no noso propio beneficio.

Existen variables relativas o deseño dos espazos como a organización, as relacións formais, funcionais e sensoriais ou a accesibilidade universal, que teñen un impacto directo na saúde física e mental das persoas. Precisamente por isto apostamos por espazos abertos, o emprego da luz natural e a ventilación cruzada que nos permiten distanciarnos, cada vez máis, do uso de materiais contaminantes e espazos ultratecnificados grazas a un correcto deseño e dimensionado das instalacións.

Unha iluminación eficiente, intelixente e sostible supón un menor consumo eléctrico. Neste despacho prestamos especial atención á temperatura de cor, ó índice de reprodución do color e a monotonía cromática. O control termohigrométrico permite lograr unha temperatura agradable á vez que reduce o gasto en calefacción e refrixeración. Grazas ao emprego de materiais naturais e técnicas construtivas axeitadas se crean atmosferas abertas que promoven a interacción social e a independencia, fomentando o contacto co exterior dende un ambiente interior saudable. Ademais, é imporante un bo acondicionamento acústico, atenuando o ruído interior e logrando óptimas condicións de confort para os usuarios: mais tranquilidade e menos distraccións. Todos estes parámetros inflúen non só no rendemento e concentración das persoas, tamén nas súas emocións, nos niveis de ansiedade, na calidade do sono, na irritabilidade e, en definitiva, no seu estado anímico.

A madeira é o único material que nos permite actuar en todos estes aspectos. Ningún outro material pode empregarse con tanta idoneidade, de tantas formas e dando resposta a tantas necesidades. Ao final, os materiais naturais, ecolóxicos, reciclables e saudables son os mesmos que poden xerar os espazos con maior calidade e mellor nivel de confort.

Comparte: