CIM SANTA CLARA

by Paula Alfonso

O Concello de Pontevedra dispón dun edificio na Rúa Santa Clara que quere destinar a centro de defensa da igualdade e promoción de políticas con perspectiva de xénero.

O CIM, centro de información á muller, xa ten as súas oficinas no terceiro andar. Esta planta compartimentada cuns febles biombos, sen intimidade nin protección, necesita certas melloras. O segundo piso está xa baleiro, e o primeiro é o lugar utilizado polas distintas organizacións e colectivos que precisan dun espazo para reunirse e desenvolver as súas actividades. REDEIRAS é un espazo de traballo xestionado polo Concello de Pontevedra e as propias usuarias deste proxecto, que crean unha comunidade de aprendizaxe. É un proxecto de creación de redes, de inspiración colectiva. Intercámbianse horas de traballo por ideas, servizos e coñecementos, todo se xestiona a través dunha banca colaborativa. Aquí todas as persoas son benvidas.

Todo este tecido de actividades necesita un espazo para medrar e desenvolverse: xornadas de traballo en distintos idiomas, asesoría xurídica gratuíta para mulleres en situacións vulnerables (como aquelas en empregos inxutamente feminizados como é o traballo doméstico), a creación de diferentes Consellos (de infancia, de sabedoría, de mulleres, etc) e servirá como punto de información sobre calquera actividade a desenvolverse na cidade.

Coa nova remodelación distribuimos as oficinas do CIM entre o segundo e o terceiro piso, e deixamos en planta primeira, de acceso, un espazo para que o colectivo REDEIRAS desenvolva as súas actividades cun amplísimo programa de posibilidades. Intentamos proxectar sen límites, recibindo todo aquelo susceptible de ser utilizado de distintas formas, albergando toda a variedade que o proxecto precisa.

Para a planta primeira deseñamos mobles a medida, espazos flexibles, movibles e cambiables, mobiliario apilable, cortinas de escurecemento que poidan separar ambientes e, incluso, unha pequena cafetería colaborativa. Habilitamos espazos para nenos, para bebés, para lactancia e tamén para mascotas. Os aseos diferenciados por sexo, históricamente aceptados e sobreutilizados, resulta habitualmente confuso e, moitas das veces, excluínte, por iso proxectamos un “aseo universal” adaptado a calquera persoa, sen diferenciación por sexo ou xénero, habilitado para persoas con necesidades concretas. Conta con cambiador, moble para ostomizados, lavabo preto do inodoro para o uso da copa menstrual, cordón perimetral de emerxencia con avisador acústico e luminoso, mobiliaro adaptado, barras abatibles, porta corredoira e espazos de xiro suficientes.

A planta segunda e terceira adícase a cubrir as necesidades máis específicas do CIM: despacho para a policía (evitando incómodas visitas a comisaría), outro para avogada ou avogado, outro para psicólogo ou psicóloga, e outros de uso administrativo. Todos eles ben illados acústica e visualmente. A seguridade é primordial nestes espazos, por iso o ascensor funciona con códigos e colocamos tamén un pequeno recibidor vidrado, con acceso controlado ao interior. Buscamos crear un ambiente amable, calmo, baseado en brancos e madeira con certos toques de cor violeta. Estas mulleres, supervivintes de situacións dramáticas e traumáticas, atoparán aquí o apoio e os recursos necesarios para xestionar a súa situación persoal, tan dolorosa e tan complicada, tan perigosa moitas veces.

Chega despois a parte sanadora, poder volver á vida real, a facer a compra, a montar un negocio ou a buscar un grupo de apoio para o seu fillo con dislexia. Habituadas a saír polo primeiro piso, quizais un día consigan dar o paso e adentrarse nese universo de bulicio, cores e ruído, de ideas, experimentos e apoio. O lugar no que poidan atopar acougo e axuda á vez que elas mesmas participan de tecer esas redes nas que poden ensinar a un grupo de mozos como facer un plan de práctica laboral mentres alguén lles aprende a elas como optimizar recursos nun restaurante. Un lugar no que sanar.

Comparte: